CV successfully sent!
Error sending CV!

Угода користувача

Розміщуючи резюме на jobs.zhuko.net я, надаю ПП «Лотоцькому Євгену», зареєстрованому за адресою: м.Чернівці, вул. Головна 180, що є власником сайту jobs.zhuko.net, свою добровільну письмову згоду на обробку моїх Персональних даних з метою мого працевлаштування, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням моїх Персональних даних. При цьому я в будь який момент маю можливість відкликати свою письмову згоду, або внести застереження стосовно обмеження права на обробку моїх персональних даних надіславши запит власнику сайту jobs.zhuko.net. Обсяг моїх Персональних даних, щодо яких здійснюється обробка та які можуть бути включені до бази персональних даних рекрутерів, визначається, як будь-яка інформація про мене (що я надаю та розміщую на сайті  jobs.zhuko.net), що стала відома ПП «Лотоцькому Євгену», а також будь-яким третім особам. Надана мною згода на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення ПП «Лотоцькому Євгену», повідомлень про передачу моїх Персональних даних третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних». Я підтверджую, що мені зрозумілі мої права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мета обробки моїх Персональних даних, в тому числі збору моїх Персональних даних. Я погоджуюсь, що строк обробки моїх Персональних даних – 8 років, або 3 роки після моменту їх відкликання мною. Я підтверджую, що ознайомлений з умовами конфіденційності, що розміщені на сторінці сайту.

Умови конфіденційності

1. Ми ставимося дуже серйозно до захисту Ваших персональних даних. Ми хочемо щоб Ви знали які дані ми збираємо і використовуємо. Дані Умови діють для всіх інтернет-сервісів (надалі «Сервіси», а кожен окремо - «Сервіс»), ПП «Лотоцькому Євгену», зареєстрованому за адресою: м.Чернівці, вул. Головна 180, (надалі - «Володілець») стосовно використання вашої особистої інформації, яка збирається протягом відвідання сайту jobs.zhuko.net та його порталів.

2. Ці Умови є договором приєднання, використання Користувачем Сервісів свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

3. Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що необхідні для належного надання послуг Сервісів).

4. Під час використання Користувачем сайту будь-яких Сервісів Володілець здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме:

- даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі використання Сервісів;

- файли cookie;

- ір-адреси;

- параметри та налаштування інтернет-браузерів.

5. Володілець включає дані Користувача до баз персональних даних користувачів сайту з моменту, коли Користувач вперше починає використовувати Сервіс, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач використовує будь який Сервіс. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач використовує будь який Сервіс, а також три наступних роки після закриття облікового запису (Аккаунту) на відповідному Сервісі та закінчення використання Користувачем послуг Сервісів.

6. Під час використання Користувачем Сервісів, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у статті 4 даної Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

6.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);

6.2. Cоціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook, TW тощо);

6.3. Cистеми банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);

6.4. інші ресурси.

7. Володілець буде докладати зусилля, для того щоб інформація яку Ви надаєте використовувалась для цілей зазначених на нашому сайті (залишалась конфіденційною). Володілець використовує знеособлені дані для цільового надання рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-яких інших цілей відповідно до мети проведення діяльності Володільця.

8. Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов'язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал та це не суперечить положенням Закону України «Про захист персональних даних».

9. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» а саме:

9.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

9.2. Суб'єкт персональних даних має право:

9.2.1. знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

9.2.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

9.2.3. на доступ до своїх персональних даних;

9.2.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

9.2.5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

9.2.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

9.2.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

9.2.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9.2.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

9.2.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

9.2.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

9.2.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

9.2.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10. Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець приймає усі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Користувача, зокрема, обробка персональних даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.

11. Використовуючи сайт jobs.zhuko.net , Ви погоджуєтесь з цими умовами конфіденційності. У разі, якщо Ви не згодні з умовами конфіденційності, будь ласка, не користуйтеся Сервісами сайту jobs.zhuko.net.